Pokolenie, które pracy się nie boi

Grudzień 9, 2011

Dawniej młodzież po szkole średniej mogła wybrać jeden z dwóch kierunków kariery, w jakim mogła iść. Ci, którzy ukończyli zawodówki i technika od razu mając fach w rękach, rozpoczynali życie zawodowe, szybko dostając się na pierwszą swoją posadę. Ci, którzy pisali maturę i skończyli ogólniak natomiast udawali się albo na albo szukali zajęcia w jednym z wolnych, niewymagających rzemieślniczego wykształcenia, zawodów. Dzisiaj sytuacja takiego podziału wykształcenia uległa radykalnej zmianie. Po reformie edukacyjnej w 1997 roku okazało się bowiem, że technika i zawodówki wydają się tracić (niestety!) praktycznie całą popularność, co skutecznie wpłynęło na popularność kontynuowania nauki na studiach wyższych, które do tej pory nigdy nie były aż tak oblegane.

Inne studia, inna

Niestety, brak wykształcenia kierunkowego i skupianie się jedynie na studiach z czasem przyniosło bardzo ujemne dla stanu społeczeństwa polskiego.studenci, młodzi, praca, studia, studiowanie, wywiad Okazuje się bowiem, że po studiach pracy nie ma. Stąd też młodzi ludzie zaczynają dbać o swoje późniejsze życie zawodowe już w czasie nauki. Okazuje się, że dzisiaj to dla większości studentów prawdziwa konieczność, której nie można się nie poddać. Pracując w czasie studiów zdobywa się doświadczenie, które w późniejszych latach może bardzo pozytywnie wpływać na perspektywy zatrudnienia danej osoby. Stąd właśnie, przez pracę weekendową, to młodych ludzi nie boi się wysiłku i umie zadbać o własną przyszłość.

Comments

Leave a Reply