Nowy początek po katastrofalnym zakończeniu

Wrzesień 5, 2011

Utrata pracy jest jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka, szczególnie, jeżeli jest ona nieprzewidywalna, a wynika nie z przyczyn merytorycznych, a jedynie z kaprysu szefa czy też jego złośliwości. Często stan bezrobocia powoduje zupełny życiowy i rozpad życia rodzinnego. Również nagły brak pieniędzy bardzo negatywnie wpływa na rodzinę i jej funkcjonowanie – brak jednego ze źródeł dochodu może skutecznie zrujnować całe domu.

Najtrudniejszy pierwszy krok

bezrobotny, żul

fot. financial-forex.com

wciąż wzrasta, a dla wielu ludzi utrata miejsca pracy oznacza po prostu zupełny brak zajęcia przez długie miesiące. Aby zapobiec stagnacji ludzi bezrobotnych (po pierwszym roku pracy szanse na znalezienie zajęcia maleją do marnych 20%), Unia Europejska uruchomiła program  „Kapitał Ludzki”, którego celami jest aktywizacja osób pozostających poza zatrudnieniem i promowanie przekwalifikowywania się jako ochrony przed potencjalnym ryzykiem utraty pracy. Integralną częścią tego programu są zawodowe organizowane w wielu miastach Polski (silną ich bazą jest na przykład Łódź, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie). te umożliwiają przekwalifikowanie się i zdobycie nowych uprawnień zawodowych, takich jak np. certyfikat instruktora fitnessu czy operatora wózków widłowych. Nowy zawód zdobyty na szkoleniach pozwala ludziom rozwinąć swoje naturalne i zupełnie zmienić swoje środowisko pracy, co może pozwolić na uniknięcie dłuższego czasu poza zatrudnieniem. te dają pracę instruktorom i zapewniają przyszłą prace kolejnym ludziom objętym programem Kapitału.

Comments

Leave a Reply