Natura, która wytrzymuje za dużo!

Listopad 21, 2011

Powszechnie w kręgach tak zwanych zielonych panuje opinia, że człowiek jest najgorszą i najtrudniejszą zarazą, jaka kiedykolwiek nawiedziła właściwie całą ziemię. Nie ma właściwie teraz żadnego kawałka globu (oprócz obszarów skrajnie zimnych, gdzie nikt nie mieszka), które nie zostałyby skolonizowane przez człowieka (różnych ras). Chociaż pozornie taki stan nie powinien wywoływać niczyjego zaniepokojenia, okazuje się, że ludzie nie prowadzą zbyt pokojowej i grzecznej egzystencji z przyrodą i ze światem. Większość ich działań bowiem to działania zbrodnicze, które pozwalają sądzić, że rzeczywiście, gorszej jak ludzkość cały ziemski nigdy nie miał i nigdy nie mógłby mieć.

Ziemia potrzebuje wsparcia i pomocy

ziemia, zielona planeta

Jak się jednak okazuje, dzisiaj glob ziemski dosłownie woła o pomoc. Nie ma żadnej chwili ani żadnego momentu, który mógłby tłumaczyć człowieka, dlaczego pozwolił, by taka piękna planeta, takie fenomenalne do , zostało tak zupełnie zniszczone. środowiska jest dziś już zaskakująco wysokie, a coraz większe połacie ternu są niemalże wyłączone z eksploatacji przez wzrastające ich zniszczenie i . Okazuje się bowiem, że wytrzymała już za dużo jak na swoje możliwości i teraz bardzo powoli, ale skutecznie, buntuje się przed dalszą eksploatacją. Stąd taka popularna jest postawa ekologiczna: i żywność organiczna maja wspomóc planetę w walce ze zniszczeniem naturalnym. Dzięki kosmetykom przyszłość globu może wyglądać zupełnie inaczej.

W dzisiejszych czasach świat stoi niemalże na granicy przepaści. Okazuje się, że produkty zielone typu eko kosmetyki mogą uratować chore środowisko.

Comments

Leave a Reply